Zmiana adresu siedziby Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dobrym Mieście

Z dniem 24.03.2020 r. ulega zmianie adres siedziby
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dobrym Mieście.

 

Inf. o zmianie adresu sidziby OSiR

 

Cittaslow2