Domki letniskowe


CENNIK WYNAJĘCIA DOMKÓW LETNISKOWYCH

 

popr 1

POPRAWIONY2 2

Cena wynajęcia domku przed sezonem - 30 zł za osobę. 


 

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY OSiR DOBRE MIASTO

 

 

 

REZERWACJA DOMKÓW :

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY SWOBODNA

11-040 DOBRE MIASTO

w godzinach 10:00 - 18:00

tel. 663-949-563

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowe informacje:

- * pobyt w domku -  łazienka z prysznicem, lodówka,  ciepła woda, czajnik,

- wszystkie domki posiadają pełen węzeł sanitarny,

- w pobliżu znajduje się parking dla gości Ośrodka Wypoczynkowego OSiR

- za pobyt dziecka do 3 roku życia nie pobieramy opłaty za nocleg,

- dostawka dla dziecka do 3 roku życia bezpłatnie,

- dla gości Ośrodka Wypoczynkowego przysługuje 10% rabatu na wypożyczenie sprzętu wodnego.


 

Regulamin
Ośrodka Wypoczynkowego w Swobodnej nad jeziorem Limajno


1. Ośrodek Wypoczynkowy w Swobodnej nad jeziorem Limajno, zwany dalej Ośrodkiem świadczy usługi krótkotrwałego zakwaterowania osób zwanych dalej Klientami, bez dodatkowych świadczeń wymaganych w obiektach hotelowych i jest otwarty w oznaczonych terminach 24 godziny na dobę.
2. Domki i pokoje wynajmowane są na doby hotelowe, a doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 13.00 a kończy się o godz. 10.00 dnia następnego.
3. Do korzystania z usług Ośrodka upoważnia złożenie rezerwacji i wniesienie wszystkich opłat za zadeklarowany w rezerwacji okres pobytu zgodnie z cennikiem i Regulaminem. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłacenie na konto Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dobrym Mieście bezzwrotnego zadatku w wysokości 30 % opłaty za najem. Uiszczenie zadatku jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Ośrodka Wypoczynkowego w Swobodnej.
Zadatek:
- zostaje zaliczony na poczet opłaty za najem w chwili podpisania umowy najmu,
- nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji przez Klienta z wykonania usługi zakwaterowania zgodnie z K. c.
Faktura VAT wystawiona zostanie na wyraźne życzenie Klienta, według danych Najemcy zawartych w umowie najmu.
4. Po przyjeździe do Ośrodka należy okazać ważny dokument tożsamości celem dokonania formalności związanych z meldunkiem .
5. W przypadku wynajmu krótszego niż dwie doby doliczona jest opłata za pranie w wysokości 15 zł za 1 komplet pościeli.
6. Wykonanie usługi polega na udostępnieniu Klientowi na wskazany w umowie okres domku lub pokoju gotowego do użytkowania, poprzez przekazanie jednego kompletu kluczy oraz informacji o wyposażeniu wraz ze stanem technicznym pomieszczeń przez personel Ośrodka.
7. Zwrot domku lub pokoju przez Klienta w dniu wyjazdu następuje poprzez zgłoszenie tego faktu personelowi Ośrodka, który w obecności użytkownika sprawdzi stan techniczny i wyposażenie wszystkich pomieszczeń, przekaże informacje do administracji Ośrodka, celem rozliczenia kaucji i odbioru kluczy.
8. Klient nie może udostępnić domku lub pokoju innym osobom niezameldowanym w Ośrodku.
9. Każda zmiana terminu przyjazdu lub wyjazdu, jak również rezygnacja z usługi w trakcie jej trwania nie upoważnia do zmniejszenia kosztów pobytu i zwrotu jakichkolwiek środków pieniężnych.
10. Nieuzgodnione z recepcją pozostanie na terenie Ośrodka po godz. 10.00 (ostatniego dnia pobytu) powoduje konieczność opłacenia należności za następną dobę i nie gwarantuje możliwości przedłużenia pobytu.
11. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania domku lub pokoju należy zgłaszać na bieżąco personelowi Ośrodka.
12. Uwagi wniesione po zakończeniu świadczenia lub w dniu wyjazdu nie będą rozpatrzone.
13. Za uszkodzone lub zagubione przedmioty oddane do użytkowania goście Ośrodka ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.
14. Szkody wynikające z nieprawidłowej eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń i mienia Ośrodka, a powstałe z winy Klienta rozliczane są podczas pobytu do wysokości kwoty, która wystarczy na pokrycie kosztów zakupu lub naprawy zniszczonej lub zagubionej rzeczy. Szkody w pierwszej kolejności pokrywane będą z kaucji, którą Klienci Ośrodka zobowiązani są uiścić w dniu przyjazdu w wysokości 100,00 zł.
15. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach lub pokojach przedmioty wartościowe i środki pieniężne.
16. Na terenie Ośrodka należy przestrzegać ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano, z wyjątkiem imprez organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz przez Najemcę Pawilonu Socjalnego.
17. Osoby zakłócające spokój, porządek lub korzystające z powierzonego mienia w sposób niezgodny z Regulaminem w Ośrodku mogą być z niego usunięte bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych wcześniej opłat i wszelkich odszkodowań.
18. W obiekcie zabronione jest takie zachowanie gości i osób korzystających z usług Ośrodka, które rażąco może zakłócać spokojny pobyt innym gościom.

19. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:
• będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
• które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.
20. Osoby niebędące Klientami Ośrodka nie mogą przebywać na jego terenie, ale dopuszcza się możliwość odwiedzin gości Ośrodka , wyłącznie po zgłoszeniu tego faktu personelowi Ośrodka i otrzymaniu od niego zgody. Jednakże w takim przypadku Klient Ośrodka całkowicie odpowiada za wszelkie nieprawidłowości wynikłe z powodu tych odwiedzin.
21. Zezwolenie na pobyt zwierząt domowych w Ośrodku możliwe jest jedynie po zgłoszeniu tego faktu i otrzymaniu zgody. Opłata za zwierzę domowe wynosi 10 zł /doba. Właściciele zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień , sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania zwierząt na spacery poza teren Ośrodka. Psy należy utrzymywać wyłącznie na smyczy i z kagańcem. Właściciele zwierząt ponoszą za nie pełną odpowiedzialność odszkodowawczą oraz materialną.
22. Wjazd i parkowanie dozwolone jest wyłącznie za zgodą personelu Ośrodka w miejscu wskazanym przez administratora. Ośrodek nie odpowiada za pojazdy zaparkowane na jego terenie oraz nie odpowiada za jakiekolwiek szkody spowodowane przez osoby trzecie lub siły wyższe np.(wiatr, burza, woda, ogień, prąd itp.).
23. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Ośrodku dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych, które biorą całkowitą odpowiedzialność za ich czyny jako ich opiekunowie bądź rodzice, a także za wszelkie następstwa tych czynów i zaistniałe sytuacje na terenie całego Ośrodka .
24. Pobyt dzieci na placu zabaw i boisku dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych: rodziców bądź opiekunów, którzy biorą całkowitą odpowiedzialność za ich czyny oraz następstwa tych czynów. Osoby korzystające z placu zabaw oraz boisk i innych urządzeń sportowo – rekreacyjnych zobowiązują się przestrzegać obowiązujących tam odrębnych regulaminów.
25. Dzieci zawsze wliczone są do całkowitego obłożenia domków lub pokoi bez względu na wiek.
26. Ośrodek nie odpowiada za niedogodności spowodowane z przyczyn od niego niezależnych, np. przerwy w dostawie prądu czy wody, bądź braku sygnału TV lub Wi-Fi itp.
27. Zabrania się korzystania w domkach z własnych urządzeń elektrycznych, butli gazowych, grilli elektrycznych itp. lub jakichkolwiek urządzeń dodatkowych (poza istniejącymi) bez zgody personelu Ośrodka. W przypadku niezastosowania się do powyższego mają zastosowanie przepisy pkt. 13, 14, 17.
28. Zabrania się rozpalania grilla poza miejscami wyznaczonymi oraz używania środków pirotechnicznych, lampionów szczęścia, petard itp., W przypadku niezastosowania się do powyższego zakazu mogą mieć zastosowanie przepisy z pkt. 13, 14, 17.
29. Wszelkie odpady z domków należy umieszczać jedynie w kontenerach znajdujących się w wyznaczonych miejscach na terenie Ośrodka.
30. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. W przypadku złamania tego zakazu do rachunku dopisana zostanie opłata 200zł na likwidacje zapachu tytoniu.
31. Regulamin Ośrodka podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie:
– na stronie internetowej www.osir.dobremiasto.com.pl
– w drodze indywidualnego zapoznania się przez Klienta przy czynnościach rezerwacyjnych.
32. Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dobrym Mieście będącego administratorem Ośrodka Wypoczynkowego w Swobodnej nad jeziorem Limajno i obowiązuje od dnia 21.06.2017 r.
33. Klienci korzystający z usług Ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.


Zdjecie1Zdjecie2Zdjecie4Zdjecie5Zdjecie10Zdjecie20Zdjecie24Zdjecie26Zdjecie28Zdjecie29Zdjecie301