PZU Trasa Zdrowia

Spis treści

 
     Gmina Dobre Miasto jest jedną z 30 polskich gmin, które zakwalifikowały się do ogólnopolskiego programu. Po trwających
blisko miesiąc konsultacjach społecznych, Ścieżkę Zdrowia zdecydowano usytuować na Stadinie Miejskim. Wytyczoną trasę 
dwukrotnie porządkowano w zapomnianych już Czynach Społecznych, przy współudziale miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej.
Urząd Miasta na zabezpieczenia i utwardzenie gruntu wyasygnował kwotę 15 397 80 zł. Na tak przygotowanej trasie PZU
w okresie wakacji zainstalowało urządzenia dla ćwiczących o łącznej wartości (40.000).
Po inauguracji roku szkolnego, pojawiły się pierwsze grupy ćwiczących. Wszystkich miłośników aktywnego wypoczynku ZAPRASZAMY  na zajęcia rekreacyjne.
Obecnie trwają prace nad oświetleniem trasy.